Tutorial voor toegang tot het Zoom-account

Zoom is een online service voor audio- en videoconferenties voor professionals. Het bedrijf werd in 2011 opgericht in de Verenigde Staten en is momenteel toonaangevend op het gebied van oplossingen voor videovergaderingen en -communicatie. Het is een gebruiksvriendelijke service die de mogelijkheid biedt optimaal samen te werken tijdens een vergadering met maximaal 1000 deelnemers aan de video en 10.000 toeschouwers op afstand.

Als u deze service gratis wilt gebruiken, moet u zich online inschrijven of in het bezit zijn van de ID voor de vergadering of van de ingeschreven persoon waar u wenst aan deel te nemen.

1
Hoe een account aanmaken ?

Ga naar de inschrijvingspagina en voer uw professionele e-mailadres in om een Zoom-account te maken. Klik op ‘Sign up’.

zoom-signup-uk

Klik op de link die u ontvangt via e-mail om de inschrijving te bevestigen.

U kunt zich ook inschrijven via uw Google- of Facebook-account voor een snellere toegang.

2
Hoe log ik in ?

Klik op de link ‘Sign in’ in het menu Zoom.us om een verbinding tot stand te brengen.

zoom-home-uk

Voer uw verificatiegegevens in en klik op ‘Sign in’ of maak een verbinding via Google of Facebook volgens de procedure die wordt weergegeven op het scherm.

3
Hoe log ik uit ?

Klik op de link ‘Log out’ bovenaan rechts op de site om de verbinding met uw Zoom-account te verbreken.

Ga naar ‘Profile > Logged-in devices’ en klik op ‘Log out all of my devices’ om uw verbinding te verbreken van al uw apparaten.

4
Hoe verwijder ik een account ?

Maak een verbinding en ga naar de rubriek ‘Administrator > Account management > Account profile’ om een Zoom-toegang te verwijderen. Klik op de link ‘Administrator > Account management > Account profile’.

Daarna moet u op ‘Yes’ klikken om de verwijdering van uw account te bevestigen.

 

Dit artikel is opgesteld om u nuttige informatie te bieden over het platform www.zoom.us. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheid in de inhoud.